Основен Телефон: 052 638 540; Бетонов Възел – 0892 272589

бетонов възелБетонът има редица характеристики, които могат да подобрят устойчивостта на сграда или конструкция.

Нека ги разгледаме:

1 Акустика

Въпросът със звукоизолацията и акустичните показатели на домовете става все по-важен, особено поради нарастващата гъстота на градските жилища. Броят на оплакванията относно шума се увеличава заради тази по-голяма гъстота. Поради тази причина се увеличава търсенето за по-добра звукоизолация. Използването на бетон при строителството е перфектно решение на този проблем.

2 Наводнения

Нови строителни проекти в райони с риск от наводнения се допускат само в краен случаи, когато рисковете са приемливи и се предприемат адекватни мерки за защита от наводнения или се използват устойчиви на наводнения строителни техники. Бетонът е водоустойчив и това го прави идеално решение на този проблем.

3 Пожари

Бетонът не гори: не може да се „запали“ като другите материали в сградата и не изхвърля никакви токсични газове, когато е засегнат от пожар. Също така не създава дим или капковидни частици. Поради тези причини в повечето случаи той може да бъде описан като практически „огнеупорен“. Вградената пожароустойчивост на бетона създава херметична конструкция, която спира разпространението на дима и засилва здравината на сградата по време на пожар.

4 Топлинна маса и оперативна енергийна ефективност

Топлинната маса основно описва способността на строителните материали да поглъщат, съхраняват и освобождават топлината; Полезно свойство, което спомага за регулиране на температурата в сградите. Тежките материали като бетон осигуряват високо ниво на топлинна маса и водят до по-голяма енергийна ефективност в дома.

5 Ниско-въглеродна конструкция

Емисиите на Въглероден диоксид, свързани с материалите, производството, строителството, експлоатацията и крайната употреба, са важен параметър и циментовата и бетонната индустрия инвестира огромно количество ресурси в разработването и допускането на строителни решения, които намаляват емисиите на въглерод. Бетоновият възел на Одесосстрой ООД е едно такова решение.

6 Устойчивост и дълъг живот

Когато една сграда е построена с бетон, тя е построена, за да издържи. Бетонът е строителен материал, който придобива сила с течение на времето. 100-годишният му експлоатационен живот спестява ресурси, като намалява необходимостта от реконструкция. Бетонът е издръжлив – устойчив на атмосферни влияния, ерозия и природни бедствия, нуждае се от малко ремонти и малко поддръжка, което го прави солидна инвестиция. Още една причина да изберете нашия бетонов възел във Варна за Вашия строителен проект.