Основен Телефон: 052 638 540; Бетонов Възел – 0892 272589