Основен Телефон: 052 638 540; Бетонов Възел – 0892 272589

Бетонов възел отговарящ на всички Ваши строителни нужди

Бетонът е универсална субстанция, която е била използвана в продължение на векове в широк спектър от строителни проекти. Бетоновите смеси спомагат за изграждането на основи за къщи, пътища, мостове, язовирни стени, сгради и др. Нашият бетонов възел предлага висококачествен бетон с ненадмината издръжливост по отношение на якост и устойчивост на екстремни метеорологични явления.

Одесосстрой ООД предлага производство на висококачествен бетон с машина тип Ивена, модел ВС 110, с общ капацитет 100 м3/ч. Произвежданите от нас продукти са (С8/10); (С12/15); (С16/20); С(20/25); С(25/30); С(28/35); С(32/40)

Бетон и Цимент не са един и същи продукт!
Много хора използват термините „бетон“ и „цимент“ взаимозаменяемо, но двете са всъщност различни продукти. Циментът е минерал (прах), който се втвърдява, за да се свържат други материали.

Хидравличният цимент е един от най-често използваните типове цимент. Той се втвърдява, когато се смесва с вода. Други видове хидравличен цимент включват зидан цимент, цветен цимент и проектиран цимент. Ние в Одесосстрой ООД използваме само висококачествен цимент – СЕМ I 42.5R; CEM III 42.5N (A-S) SR – произвеждан от Девня Цимент АД, съгласно EN 197-1

Освен качествен цимент в нашият бетонов възел ние използваме и следните суровини:

 • Фракция 4/11,2 и фракция 11,2/22,4 – производство на Кариера „Лиляк” на Пътинженерингстрой АД, съгласно EN 12620
 • Пясък за бетон-производство на Кариера „Садово” – Ескана АД, съгласно EN 12620
 • Химически добавки за бетонови смеси и разтвори – Производство на НА – ВЕ – Германия – доставени от Строителна Химия – България ЕООД, съгласно EN 934-2.

Разполагаме със сертификати за гаранцията и качеството на продуктите, които предлагаме и вложените в тях материали.

Нашият Бетонов Възел в гр. Варна предоставя много ползи при търговското и жилищно строителство.

Както вече знаем бетонът формира самата основа, подовете и стените на много съвременни сгради – както търговски така и жилищни – и предлага много изгоди. Самоуплътняващият се бетон подобрява здравината и издръжливостта, като същевременно намалява потреблението на енергия заради способността му да се сведе до минимум температурните колебания в сградите по време на деня. Той също така осигурява естествена шумова бариера.

В жилищни приложения, използването на бетонова конструкция осигурява няколко предимства пред традиционните дървени рамки чрез предоставяне на по-голяма устойчивост на огън, вятър и щети от термити, в допълнение към повишените изолационни способности и намаляването разхода на енергия.

Икономията на енергия, пожароустойчивост, якостни и дългосрочна стабилност, непроницаемост от времето и щети от насекоми – това са само част от устойчивите ползи, предоставени от нашият бетон в гр. Варна.

Свържете се с нас:

Одесосстрой ООД
Основен Телефон: 052 638 540
Варна, 9000

Работно време:
Понеделник : 8:00 - 18:00
Вторник : 8:00 - 18:00
Сряда : 8:00 - 18:00
Четвъртък : 8:00 - 18:00
Петък : 8:00 - 18:00
Събота : 8:00 - 18:00
Неделя : 8:00 - 18:00

Услуги:

 • - Бетонов възел
 • - Строителна механизация
 • - Изграждане на жилищни и индустриални сгради
 • - Изграждане на пътна инфраструктура
 • - Изграждане на водопроводи и канализации, пречиствателни станции
 • - Транспортни услуги
 • - Транспорт на строителна техника
 • - Транспортни услуги с бетоносмесители и миксер бетон помпи
 • - Услуги с багер
 • - Услуги с челни товарачи
 • - Асфалтополагащи услуги
 • - Услуги с валяци
 • - Услуги със спомагателна техника

Изпратете ни е-мейл: