Основен Телефон: 052 615 101; Механизация – 0896 607951; Бетонов Възел – 0892 272589