Основен Телефон: 052 638 540; Механизация – 0896 607951; Бетонов Възел – 0892 272589